Hối phiếu là gì?

Kiến Thức XNK Tác giả Kiến Thức XNK 12/07/2024 12 phút đọc

Hối phiếu là gì?

Hàng hóa có thể được bán hoặc mua bằng tiền mặt hoặc tín dụng. Khi hàng hóa được bán hoặc mua bằng tiền mặt, thanh toán được nhận ngay lập tức. Mặt khác, khi hàng hóa được bán / mua bằng tín dụng thanh toán được hoãn lại vào một ngày trong tương lai. Trong tình huống như vậy, thông thường công ty dựa vào bên để thanh toán vào ngày đến hạn. Nhưng trong một số trường hợp, để tránh mọi khả năng chậm trễ hoặc vỡ nợ, một công cụ tín dụng được sử dụng để người mua đảm bảo với người bán rằng việc thanh toán sẽ được thực hiện theo các điều kiện đã thỏa thuận. Ở Ấn Độ, các công cụ tín dụng đã được sử dụng từ thời xa xưa và thường được biết đến với cái tên Hundies.

>>>>>> Xem thêm: Invoice là gì? Commercial invoice là gì?

Ngày nay, những công cụ tín dụng này được gọi là hối phiếu hoặc kỳ phiếu. Hối phiếu có mệnh lệnh thanh toán một số tiền nhất định vào một ngày đã thoả thuận vô điều kiện trong khi kỳ phiếu chứa một lời hứa vô điều kiện sẽ thanh toán một số tiền nhất định vào một ngày nhất định. Ở Ấn Độ, các công cụ này được điều chỉnh bởi Đạo luật về các công cụ thương lượng của Ấn Độ năm 1881.

1. Ý nghĩa của Hối phiếu

Theo Đạo luật về các công cụ thương lượng năm 1881, hối phiếu đòi nợ được định nghĩa là một công cụ bằng văn bản có chứa một mệnh lệnh vô điều kiện, được ký bởi người lập, hướng dẫn một người nhất định chỉ trả một số tiền nhất định hoặc theo lệnh của một số người hoặc người mang nhạc cụ. Các đặc điểm sau của hối phiếu đòi nợ xuất hiện ngoài định nghĩa này.

• Hối phiếu phải được lập thành văn bản.

• Nó là một lệnh để thực hiện thanh toán.

• Lệnh thanh toán là vô điều kiện.

• Người lập hối phiếu đòi nợ phải ký tên.

• Việc thanh toán được thực hiện phải chắc chắn.

• Ngày thanh toán được thực hiện cũng phải chắc chắn.

• Hối phiếu phải trả cho một người nhất định.

• Số tiền được đề cập trong hối phiếu có thể được thanh toán theo yêu cầu hoặc khi hết hạn trong một khoảng thời gian cố định.

• Nó phải được đóng dấu theo yêu cầu của pháp luật.

Hối phiếu thường được chủ nợ ký phát cho con nợ của mình. Nó phải được chấp nhận bởi người bị ký phát (con nợ) hoặc người thay mặt cho anh ta. Nó chỉ là một bản nháp cho đến khi được chấp nhận.

Ví dụ, Amit đã bán hàng hóa cho Rohit với số tiền 10.000 trong ba tháng. Để đảm bảo thanh toán đúng hạn, Amit ký một hối phiếu cho Rohit với số tiền 10.000 phải trả sau ba tháng. Trước khi nó được Rohit chấp nhận, nó sẽ được gọi là bản nháp. Nó sẽ trở thành một hối phiếu chỉ khi Rohit viết từ “được chấp nhận” trên đó và thêm chữ ký của anh ấy vào đó để thể hiện sự chấp nhận của anh ấy.

Hối phiếu là gì?

2. Các bên tham gia hối phiếu

Có ba bên tham gia hối phiếu:

(1) Người ký phát là người lập hối phiếu đòi nợ. Người bán / chủ nợ có quyền nhận tiền từ con nợ có thể ký phát hối phiếu đòi nợ cho người mua / con nợ. Người ký phát sau khi viết hối phiếu đòi nợ phải ký tên là người lập hối phiếu.

(2) Người bị ký phát là người mà hối phiếu đòi nợ được ký phát. Người bị ký phát là người mua hoặc người mắc nợ của hàng hóa mà hối phiếu đòi nợ được ký phát.

(3) Người nhận thanh toán là người mà khoản thanh toán sẽ được thực hiện. Bản thân người ký phát hối phiếu sẽ là người nhận tiền nếu anh ta giữ hóa đơn bên mình cho đến ngày thanh toán. Người nhận tiền có thể thay đổi trong các trường hợp sau:

(a) Trong trường hợp người ký phát đã chiết khấu hối phiếu, người đã chiết khấu hối phiếu sẽ trở thành người thụ hưởng;

(b) Trong trường hợp hối phiếu được ký phát có lợi cho một chủ nợ của người ký phát, chủ nợ sẽ trở thành người thụ hưởng.
Thông thường, người ký phát và người nhận tiền là cùng một người. Tương tự, người bị ký phát và người chấp nhận thông thường là một người. Ví dụ, Mamta đã bán hàng hóa trị giá `10.000 cho Jyoti và rút một hối phiếu đòi tiền cho cô ấy với cùng số tiền phải trả sau ba tháng. Ở đây, Mamta là người ký phát hối phiếu và Jyoti là người bị ký phát. Nếu hóa đơn được Mamta giữ lại trong ba tháng và số tiền `` 10.000 được cô ấy nhận vào ngày đáo hạn thì Mamta sẽ là người nhận tiền. Nếu Mamta chuyển hóa đơn này cho chủ nợ Ruchi của cô ấy, thì Ruchi sẽ là người nhận tiền. Nếu Mamta được ngân hàng chiết khấu hóa đơn này thì nhân viên ngân hàng sẽ trở thành người nhận tiền.

Trong hối phiếu nói trên, Mamta là người ký phát và Jyoti là người bị ký phát. Vì Jyoti đã chấp nhận hóa đơn nên cô ấy là người chấp nhận. Giả sử thay cho Jyoti hóa đơn được Ashok chấp nhận thì Ashok sẽ trở thành người chấp nhận.

3.Ưu điểm của Hối phiếu

Hối phiếu được coi là công cụ tín dụng được sử dụng thường xuyên trong kinh doanh vì những ưu điểm sau:

• Khuôn khổ cho các mối quan hệ: Hối phiếu đại diện cho một thiết bị, cung cấp một khuôn khổ để cho phép giao dịch tín dụng giữa người bán / chủ nợ và người mua / con nợ trên cơ sở đã thỏa thuận.

• Tính chắc chắn của các điều khoản và điều kiện: Chủ nợ biết thời gian mà anh ta sẽ nhận được tiền, do đó con nợ cũng biết đầy đủ về ngày mà anh ta phải trả tiền. Điều này là do thực tế là các điều khoản và điều kiện của các mối quan hệ giữa con nợ và chủ nợ như số tiền bắt buộc phải thanh toán; ngày thanh toán; tiền lãi phải trả, nếu có, địa điểm thanh toán được đề cập rõ ràng trong hối phiếu.

• Phương tiện tín dụng thuận tiện: Hối phiếu cho phép người mua mua hàng hóa theo hình thức tín dụng và thanh toán sau thời hạn tín dụng. Tuy nhiên, người bán hàng hóa ngay cả sau khi gia hạn tín dụng có thể nhận được khoản thanh toán ngay lập tức bằng cách chiết khấu hóa đơn với ngân hàng hoặc bằng cách ký hậu cho bên thứ ba.

• Bằng chứng cụ thể: Hối phiếu là bằng chứng hợp pháp của một giao dịch tín dụng ngụ ý rằng trong quá trình mua bán người mua đã nhận được tín dụng từ người bán hàng hóa, do đó anh ta có trách nhiệm thanh toán cho người bán. Trong trường hợp từ chối thanh toán, luật pháp yêu cầu chủ nợ phải có giấy chứng nhận của Công chứng viên để làm bằng chứng kết luận về việc đã xảy ra.

• Khả năng chuyển nhượng dễ dàng: Một khoản nợ có thể được thanh toán bằng cách chuyển một hối phiếu đòi nợ thông qua ký hậu và giao hàng.

Mong rằng bài viết này của Kiến thức xuất nhập khẩu đã giúp bạn hiểu hơn về Hối phiếu trong xuất nhập khẩu. Nếu bạn còn thắc mắc về nghiệp vụ xuất nhập khẩu và cần tư vấn về các khóa học xuất nhập khẩu ở đâu tốt, hãy để lại bình luận bên dưới, chúng tôi rất sẵn lòng giải đáp.

Kiến Thức XNK
Tác giả Kiến Thức XNK dminkienthuc
Bài viết trước Invoice là gì? Commercial invoice là gì?

Invoice là gì? Commercial invoice là gì?

Bài viết tiếp theo

Phí GRI Là Gì? Tại Sao Hãng Tàu Thu Phí GRI?

Phí GRI Là Gì? Tại Sao Hãng Tàu Thu Phí GRI?
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo