KIẾN THỨC LOGISTICS

Đăng ký tham gia kết nối với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan

By : 169 Views14/09/2019
Đăng ký tham gia kết nối với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan

Căn cứ Điều 6 theo thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 về việc quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại. Đăng ký tham gia kết nối với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đăng ký kết nối với Hệ thống (gọi là “người sử dụng”) truy cập Cổng thông tin điện tử hải quan tại địa chỉ: http://www.customs.gov.vn,  để thực hiện đăng ký thông tin. >>>>> Xem thêm: 6 Bước khai báo trên tờ khai VNACCS Chỉ tiêu thông tin cần đăng ký gồm: Chỉ tiêu đăng ký thông tin đối với tổ chức có mã số thuế; Chỉ tiêu đăng ký thông tin đối với cá nhân có mã số thuế; Chỉ tiêu đăng ký thông tin đối với người...
Đọc Thêm

Xem thêm

6 Bước khai báo trên tờ khai VNACCS

By : 163 Views06/09/2019
6 Bước khai báo trên tờ khai VNACCS

Dựa trên đặc điểm của tờ khai VNACCS là thực hiện khai báo theo các bước nghiệp vụ, các bước nghiệp vụ này đã được tính hợp sẵn trên nút nghiệp vụ theo thứ tự các bước thực hiện như sau: >>>>> Xem thêm: Chỉ tiêu thông tin tờ khai hàng hóa nhập khẩu trong thủ tục hải quan điện tử (1) Nút nghiệp vụ số 1 “1.Lấy thông tin tờ khau từ hải quan (IDB)”: Khi tạo tờ khai mới bạn sẽ thấy chỉ có nút này sáng lên nên có thể hiểu rằng sẽ thực hiện nghiệp vụ này đầu tiên nhưng thực tế thì nghiệp vụ này chỉ dùng để gọi lại thông tin tờ khai đã khai trước đó lên hệ thống của Hải quan hoặc gọi một số tiêu chí của tờ khai thông qua các chứng từ đã khai trước đó như là “Hóa...
Đọc Thêm

Xem thêm

Hướng dẫn kê khai C/O mẫu AK theo AKFTA

By : 172 Views04/09/2019
Hướng dẫn kê khai C/O mẫu AK theo AKFTA

C/O theo mẫu AK là hình thức ưu đãi theo hiệp định thương mại tự do giữa ASEAN và Korea. Khi kê khai C/O mẫu AK theo AKFTA bạn cần có những lưu ý như sau: 1.Điều kiện để C/O mẫu AK hợp lệ Căn cứ theo Điều 2 Thông tư 77/2010/TT-BTC, quy định về Hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuế suất thuế AKFTA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: a) Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành >>>>>> Xem thêm: Hướng dẫn khai báo C/O điện tử b) Được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước: Tên nước Ký hiệu tên nước Bru-nây Đa-ru-sa-lam BN Vương quốc Cam-pu-chia KH Cộng hoà In-đô-nê-xi-a ID Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào LA Ma-lay-xi-a MY Liên bang My-an-ma MM Cộng hoà Phi-líp-pin PH Cộng...
Đọc Thêm

Xem thêm

Số kiểm tra container là gì?

By : 340 Views22/08/2019
Số kiểm tra container là gì?

Để có căn cứ đảm bảo đúng số container, bạn cần tính số kiểm tra container. Bài viết này Kiến thức xuất nhập khẩu sẽ giới thiệu cho bạn các thông liên quan đến Số kiểm tra container là gì? và cách tính. >>>>> Xem thêm: Các công việc cần làm trong giai đoạn giao nhận hàng hóa 1.Tác dụng của số kiểm tra container Số kiểm tra container là chữ số cuối cùng nằm trong dãy 7 chữ số được thể hiện ngay trên vỏ container. Chữ số thể hiện số kiểm tra này sẽ được thể hiện riêng hơn trong chuỗi 7 chữ số đó bằng con số nằm trong ô hình chữ nhật đứng. Ký mã hiệu container được quy định bằng dãy 10 ký tự để nhận biết bao gồm 4 chữ cái đứng trước và 6 chữ số đứng sau. VD: TEMU 383802 Chữ...
Đọc Thêm

Xem thêm

Chỉ tiêu thông tin tờ khai hàng hóa nhập khẩu trong thủ tục hải quan điện tử

By : 166 Views13/08/2019
Chỉ tiêu thông tin tờ khai hàng hóa nhập khẩu trong thủ tục hải quan điện tử

Hiện nay, hình thức khai báo hàng hóa qua tờ khai điện tử gần như là đươc áp dụng 100% trên mọi nơi, tạo điều kiện thuận lợi cho người khai và đại diện hải quan có thể dễ dàng thực thi đồng thời nắm bắt được nhu cầu trực tiếp của người khai hải quan. >>>>> Xem thêm: Nộp hồ sơ hải quan bằng cách nào? Đối với tờ khai hàng hóa nhập khẩu, bạn cần lưu ý đến những chỉ tiêu nhập liệu nào và thực hiện một cách chính xác. Bài viết này Kiến thức xuất nhập khẩu sẽ giới thiệu chi tiết về các chi tiêu dưới đây căn cứ theo phụ lục I (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). STT Chỉ tiêu thông tin Mô tả, ghi chú Bảng mã Mẫu số 01 Tờ...
Đọc Thêm

Xem thêm