KIẾN THỨC LOGISTICS

Đăng ký tham gia kết nối với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan

By : 265 Views14/09/2019
Đăng ký tham gia kết nối với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan

5 / 5 ( 1 vote ) Hiện nay, các thủ tục hải quan áp dụng hình thức điện tử, do vậy, doanh nghiệp cần đăng ký tham gia kết nối với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan. Căn cứ Điều 6 theo thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 về việc quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại. Đăng ký tham...
Đọc Thêm

Xem thêm

6 Bước khai báo trên tờ khai VNACCS

By : 248 Views06/09/2019
6 Bước khai báo trên tờ khai VNACCS

5 / 5 ( 1 vote ) Dựa trên đặc điểm của tờ khai VNACCS là thực hiện khai báo theo các bước nghiệp vụ, các bước nghiệp vụ này đã được tính hợp sẵn trên nút nghiệp vụ theo thứ tự các bước thực hiện như sau: >>>>> Xem thêm: Chỉ tiêu thông tin tờ khai hàng hóa nhập khẩu trong thủ tục hải quan điện tử (1) Nút nghiệp vụ số 1...
Đọc Thêm

Xem thêm

Hướng dẫn kê khai C/O mẫu AK theo AKFTA

By : 310 Views04/09/2019
Hướng dẫn kê khai C/O mẫu AK theo AKFTA

4.3 / 5 ( 3 votes ) C/O mẫu AK là hình thức ưu đãi theo hiệp định thương mại tự do giữa ASEAN và Korea. Khi kê khai C/O mẫu AK theo AKFTA bạn cần có những lưu ý như sau: 1.Điều kiện để C/O mẫu AK hợp lệ Điều kiện để áp dụng C/O mẫu AK căn cứ theo Điều 2 Thông tư 77/2010/TT-BTC, quy định về Hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuế suất...
Đọc Thêm

Xem thêm

Số kiểm tra container là gì?

By : 500 Views22/08/2019
Số kiểm tra container là gì?

5 / 5 ( 1 vote ) Để có căn cứ đảm bảo đúng số container, bạn cần tính số kiểm tra container. Bài viết này Kiến thức xuất nhập khẩu sẽ giới thiệu cho bạn các thông liên quan đến Số kiểm tra container là gì? và cách tính. >>>>> Xem thêm: Các công việc cần làm trong giai đoạn giao nhận hàng hóa 1.Tác dụng của số kiểm tra container Số...
Đọc Thêm

Xem thêm

Chỉ tiêu thông tin tờ khai hàng hóa nhập khẩu trong thủ tục hải quan điện tử

By : 262 Views13/08/2019
Chỉ tiêu thông tin tờ khai hàng hóa nhập khẩu trong thủ tục hải quan điện tử

5 / 5 ( 2 votes ) Với những chỉ tiêu thông tin này, bạn sẽ dễ dãng hơn khi thực hiện khai báo hải quan trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu. Hiện nay, hình thức khai báo hàng hóa qua tờ khai điện tử gần như là đươc áp dụng 100% trên mọi nơi. Điều tạo điều kiện thuận lợi cho người khai và đại diện hải quan có thể dễ dàng thực thi đồng thời...
Đọc Thêm

Xem thêm