Quy định ứng với các thủ tục kiểm tra chuyên ngành

Kiến Thức XNK Tác giả Kiến Thức XNK 19/06/2019 9 phút đọc

Đối với những hàng hóa chịu ảnh hưởng của thủ tục kiểm tra chuyên ngành, có thể tìm hiểu về những Quy định ứng với các thủ tục kiểm tra chuyên ngành đó.

Cùng Kiến thức xuất nhập khẩu tìm hiểu về hiện nay bao gồm các kiểm tra chuyên ngành nào? Và quy định nào?

1.Thủ tục kiểm dịch thực vật -Thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với thực vật

Thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với thực vật được thực hiện thông qua thủ tục kiểm dịch thực vật tuân thủ theo các quy định:

 • 30/2014/TT-BNNPTNT: Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

>>>>>> Xem thêm: Các phương pháp quy định phẩm chất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

 • 15/2008/TT-BNNPTNT: Bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 33/2014/TT-BNNPTNT: Quy trình trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
 • 30/2017/TT-BNNPTNT: Sửa đổi Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và sửa đổi khoản 3 Điều 2 Thông tư 18/2016/TT-BNNPTNT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường. học nguyên lý kế toán ở đâu tốt

2.Thủ tục kiểm dịch động vật

Thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với động vật được thực hiện thông qua thủ tục kiểm dịch động vật tuân thủ theo các quy định:

 • 15/2018/TT-BNNPTNT: Bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 25/2016/TT-BNNPTNT: Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn
 • 26/2016/TT-BNNPTNT: Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản, ban hành ngày 30/06/2016

Quy định ứng với các thủ tục kiểm tra chuyên ngành

3.Thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm

 • 4755/QĐ-BCT: Danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc đảm bảo chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, ban hàng ngày 21/12/2017.
 • 07/VBHN-BNNPTNT: Hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tr, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, ban hành ngày 11/04/2017.
 • 27/2017/TT-BNNPTNT: Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu, ban hành ngày 25/12/2017. nên học kế toán ở đâu
 • 15/2017/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, ban hành 02/02/2018.

4.Thủ tục kiểm tra chất lượng

 • 06/VBHN-BKHCN: Hợp nhất Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, ban hành 28/08/2017.

5.Công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy

 • 28/2012/TT-BNNPTNT: Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, ban hành 12/12/2012.
 • 02/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trường Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn. quy chuẩn kỹ thuật.

Trên đây là những quy định về thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Mong bài viết của Kiến thức xuất nhập khẩu sẽ hữu ích với bạn!

Nếu bạn quan tâm và cần bổ sung thêm các nghiệp vụ hải quan, có thể tham khảo thêm bài viết dưới đây về địa chỉ học xuất nhập khẩu ở Hà Nội, TPHCM: Học nghiệp vụ khai báo hải quan ở đâu

Kiến Thức XNK
Tác giả Kiến Thức XNK dminkienthuc
Bài viết trước Cách tính toán các chi phí liên quan đến vận tải quốc tế

Cách tính toán các chi phí liên quan đến vận tải quốc tế

Bài viết tiếp theo

Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu 2024 Mới Nhất

Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu 2024 Mới Nhất
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo