Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Thuật ngữ thanh toán quốc tế

By : 7137 Views17/01/2019
Thuật ngữ thanh toán quốc tế

Khi tiến hành xuất nhập khẩu hàng hóa, một trong những điều khiến các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đó là điều khoản về thanh toán quốc tế. Việc thanh toán cũng là mục tiêu cuối cùng của các doanh nghiệp khi tiến hành thương vụ mua bán. Vì vậy, hiểu rõ các thuật ngữ tiếng anh thanh toán quốc tế sẽ giúp bạn làm tốt hơn nghiệp vụ xuất nhập khẩu. >>>>> Xem thêm: Kinh nghiệm nhập khẩu hàng trung quốc không qua trung gian Thuật ngữ thanh toán quốc tế Một số thuật ngữ trong thanh toán quốc tế bạn cần lưu ý dưới đây: Payment terms/method: phương thức thanh toán quốc tế Cash: tiền mặt Collection: Nhờ thu Pre-paid: trả trước Letter of credit: thư tín dụng chứng chỉ kế toán trưởng của bộ tài chính D/P:...
Đọc Thêm

Xem thêm