Nghiệp Vụ Hải Quan

Từ Ngữ Chuyên Ngành Trong Luật Hải Quan

Khi tìm hiểu về luật hải quan, chắc chắn bạn sẽ gặp phải nhiều từ...

Quy Định Về Phí, Lệ Phí Hàng Hải Và Biểu Mức Thu Phí, Lệ Phí Hàng Hải

Căn cứ theo Thông tư 74/2021/TT-BTC bàn hành ngày 27/08/2021 và có hiệu lực từ...

Hướng Dẫn Tra Cứu Tờ Khai Hải Quan Điện Tử

Việc tra cứu tờ khai Hải quan điện tử là vấn mà nhiều doanh nghiệp...

Cách xác định trị giá hải quan hàng nhập khẩu

Căn cứ theo Thông tư 60/2019/TT-BTC sửa đổi và bổ sung một số Điều tại Thông...

Danh mục cảng cạn tại Việt Nam

Cảng cạn hay điểm thông quan hàng hóa nội địa là một địa điểm quan...

Hướng dẫn khai báo tách vận đơn trên phần mềm ECUS5VNACCS

Trong trường hợp một vận đơn khai báo cho nhiều tờ khai hải quan, người...

Quy định về phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh

Căn cứ theo Thông tư số 274/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/11/2016 “Quy định...

Tổng quan về hệ thống VNACCS và phần mềm khai báo ECUS5VNACCS

Hiện nay, người ta thường sử dụng khai báo hải quan điện tử bằng phần...

Cách khai hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu phi mậu dịch

Với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hiện nay thường khai hải quan với loại...

Điều kiện mở tờ khai nhập khẩu tại chỗ

Lần trước Kiến thức xuất nhập khẩu có chia sẻ cho các bạn về hình...

Đăng ký tham gia kết nối với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan

Hiện nay, các thủ tục hải quan áp dụng hình thức điện tử, do vậy,...

6 Bước khai báo trên tờ khai VNACCS

Dựa trên đặc điểm của tờ khai VNACCS là thực hiện khai báo theo các...

Chỉ tiêu thông tin tờ khai hàng hóa nhập khẩu trong thủ tục hải quan điện tử

Với những chỉ tiêu thông tin này, bạn sẽ dễ dàng hơn khi thực hiện...

Nộp hồ sơ hải quan bằng cách nào?

Điều tưởng chừng như đơn giản là việc nộp hồ sơ hải quan bằng cách...

Thông tin về 6 nút nghiệp vụ trên tờ khai ECUS – VNACCS

Theo đặc điểm về các tờ khai trên VNACCS là phải thực hiện khai báo...

Quy định ứng với các thủ tục kiểm tra chuyên ngành

Đối với những hàng hóa chịu ảnh hưởng của thủ tục kiểm tra chuyên ngành,...

Xem xét giảm thuế đối với hàng hóa bị mất mát, hư hỏng trong quá trình giám sát Hải quan

Có một số trường hợp, chờ thông quan hàng hóa, mất nhiều thời gian, khiến...

Các phương pháp quy định phẩm chất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Những phương pháp xác định phẩm chất được sử dụng trong thương mại quốc tế:...

Vận dụng Incoterms trong xuất nhập khẩu

Kim chỉ nam cho dân làm Xuất nhập khẩu và Logistics, mọi nghiệp vụ trong...

Bảng mã cảng – ICD trong nước

ICD là cảng cạn hoặc cảng khô, cảng nội địa, hoặc gọi tắt là Depot....

Nên thuê dịch vụ khai báo hải quan ở Đại lý hải quan hay người khai thuê hải quan

Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu khi xuất khẩu, nhập khẩu...

Quy định về giám sát hàng hóa xuất khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra kho CFS

Với hàng hóa xuất khẩu LCL thì trước khi được tiếp nhận bởi hãng tàu,...

Xin giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm

Với mặt hàng nguy hiểm để được vận chuyển bắt buộc phải xin giấy phép...