Nghiệp Vụ Hải Quan

Từ Ngữ Chuyên Ngành Trong Luật Hải Quan

By : 89 Views02/08/2022
Từ Ngữ Chuyên Ngành Trong Luật Hải Quan

Khi tìm hiểu về luật hải quan, chắc chắn bạn sẽ gặp phải nhiều từ ngữ chuyên ngành khó hiểu. Để có thể vận dụng chính xác luật hải quan trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, bạn cần hiểu rõ những từ ngữ chuyên ngành này. Chi tiết về các từ ngữ chuyên ngành trong luật hải quan bạn có thể xem trong bài viết dưới đây. >>>>>> Xem thêm: Chính Ngạch Là Gì? Phân Biệt Xuất Khẩu Tiểu Ngạch Và Chính Ngạch Bài viết dành cho những bạn đang tìm hiểu về luật hải quan & nghiên cứu các thông tin liên quan đến quy định trong luật Hải quan. I.Từ ngữ chuyên ngành trong luật Hải quan 1. Chuyển cửa khẩu là việc chuyển hàng hóa, phương tiện vận tải đang chịu sự kiểm tra, giám sát hải...
Đọc Thêm

Xem thêm

Quy Định Về Phí, Lệ Phí Hàng Hải Và Biểu Mức Thu Phí, Lệ Phí Hàng Hải

By : 90 Views05/10/2021
Quy Định Về Phí, Lệ Phí Hàng Hải Và Biểu Mức Thu Phí, Lệ Phí Hàng Hải

Căn cứ theo Thông tư 74/2021/TT-BTC bàn hành ngày 27/08/2021 và có hiệu lực từ ngày 12/10/2021 về việc Sửa đổi Thông tư 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải. Theo đó, Thông tư 74/2021/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải như sau: Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải Thông tư 74/2021/TT-BTC về việc Sửa đổi Thông tư 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải, thể hiện: 1. Bổ sung khoản 3 Điều 3 như sau: “3. Phương tiện thủy...
Đọc Thêm

Xem thêm

Hướng Dẫn Tra Cứu Tờ Khai Hải Quan Điện Tử

By : 64 Views29/09/2021
Hướng Dẫn Tra Cứu Tờ Khai Hải Quan Điện Tử

Việc tra cứu tờ khai Hải quan điện tử là vấn mà nhiều doanh nghiệp cần nắm rõ để theo dõi thông tin tờ khai và xác nhận tờ khai đã được thông quan hay chưa, có còn nợ thuế không? Để tìm hiểu kỹ hơn về việc tra cứu tờ khai Hải quan điện tử, cùng Kiến thức xuất nhập khẩu tìm hiểu trong bài viết dưới đây Tra cứu tờ khai hải quan Để tra cứu tờ khai hải quan điện tử, trước tiên bạn cần truy cập website: http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx >>>>>> Xem thêm: Cách xác định trị giá hải quan hàng nhập khẩu 1.Cách tra cứu tờ khai hải quan đã thông quan chưa? Sau khi truy cập đường link trên, doanh nghiệp nhập các thông tin dưới đây: Số tờ khai Mã doanh nghiệp Số chứng minh thư...
Đọc Thêm

Xem thêm

Cách xác định trị giá hải quan hàng nhập khẩu

By : 1490 Views21/08/2020
Cách xác định trị giá hải quan hàng nhập khẩu

Căn cứ theo Thông tư 60/2019/TT-BTC sửa đổi và bổ sung một số Điều tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Hiện nay, đang áp dụng 6 phương pháp tính trị giá hải quan hàng nhập khẩu dưới đây: Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu; Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt; Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu tương tự; Phương pháp trị giá khấu trừ; khóa học xuất nhập khẩu thực tế Phương pháp trị giá tính toán; Phương pháp suy luận. Vậy các phương thức tính trị giá hải quan trên là gì? Cách tính và cách vận dụng các phương pháp đó như thế nào?...
Đọc Thêm

Xem thêm

Danh mục cảng cạn tại Việt Nam

By : 1098 Views18/06/2020
Danh mục cảng cạn tại Việt Nam

Cảng cạn hay điểm thông quan hàng hóa nội địa là một địa điểm quan trọng trong lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu. Hiện nay, các cảng cạn lớn tại Việt Nam đủ điều kiện vận hành là 9 cảng cạn trong đó có 8 cảng cạn ở miền Bắc và 1 cảng cạn ở miền Nam. >>>> Xem thêm: Hướng dẫn khai báo tách vận đơn trên phần mềm ECUS5VNACCS 1.Cảng cạn là gì? Cảng cạn hay ICD (được viết tắt từ Inland Container Depot) có tên gọi khác là cảng khô, cảng nội địa được gọi tắt là Depot. Căn cứ theo điều 4, Luật Hàng hải Việt Nam: “Cảng cạn là một bộ phận thuộc kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, là đầu mối tổ chức vận tải gắn liền với hoạt động của cảng biển, cảng đường thủy nội...
Đọc Thêm

Xem thêm

Hướng dẫn khai báo tách vận đơn trên phần mềm ECUS5VNACCS

By : 3642 Views01/02/2020
Hướng dẫn khai báo tách vận đơn trên phần mềm ECUS5VNACCS

Trong trường hợp một vận đơn khai báo cho nhiều tờ khai hải quan, người khai hải quan thông báo tách vận đơn với cơ quan hải quan trước khi đăng ký tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 12 Phụ lục II thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. >>>> Xem thêm: Quy định về phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh Căn cứ theo Điểm b, Khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC) thì “Một vận đơn phải được khai trên một tờ khai hải quan nhập khẩu. Trường hợp một vận đơn khai cho nhiều tờ khai hải quan, nhiều vận đơn khai trên một tờ khai hải quan hoặc hàng hóa nhập khẩu không có vận đơn thì người khai...
Đọc Thêm

Xem thêm

Quy định về phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh

By : 1367 Views10/01/2020
Quy định về phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh

Căn cứ theo Thông tư số 274/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/11/2016 “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí Hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh về việc nộp lệ phí hải quan như sau: >>>> Xem thêm: Tổng quan về hệ thống VNACCS và phần mềm khai báo ECUS5VNACCS 1.Đối tượng phải nộp phí hải quan Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký tờ khai hải quan hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan (sau đây gọi là Tờ khai) hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và chủ thể quyền sở hữu trí tuệ đã được bảo hộ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ đề nghị cơ quan hải quan áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát hoặc tạm dừng làm thủ tục hải quan đối...
Đọc Thêm

Xem thêm

Tổng quan về hệ thống VNACCS và phần mềm khai báo ECUS5VNACCS

By : 1630 Views06/01/2020
Tổng quan về hệ thống VNACCS và phần mềm khai báo ECUS5VNACCS

Hiện nay, người ta thường sử dụng khai báo hải quan điện tử bằng phần mềm trên hệ thống VNACCS. Một số lưu ý đặc biệt về phần mềm này bạn nên nắm chắc thông tin trên phần mềm để tránh sai sót không đáng có. mẫu báo cáo tài chính nội bộ >>>> Xem thêm: Cách khai hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu phi mậu dịch 1.Thanh công cụ trên hệ thống VNACCS Thanh menu trên hệ thống VNACCS bao gồm các thông tin sau: Menu “Tờ khai hải quan” có các nghiệp vụ thông quan hàng hóa tự động e-Declaration bao gồm tờ khai nhập khẩu, tờ khai xuất khẩu, tờ khai trị giá thấp, tờ khai vận chuyển OLA. Menu “Hóa đơn” là nghiệp vụ khai báo hóa đơn điện tử IVA. Menu “Nghiệp vụ khác” là nơi có...
Đọc Thêm

Xem thêm

Cách khai hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu phi mậu dịch

By : 750 Views02/01/2020
Cách khai hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu phi mậu dịch

Với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hiện nay thường khai hải quan với loại hình thuộc diện kinh doanh? Vậy nếu rơi vào trường hợp hàng hóa xuất nhập khẩu phi mậu dịch thì khai hải quan như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ về vấn đề này.  >>>> Xem thêm: Thủ tục nhập khẩu hàng thực phẩm đông lạnh vào Việt Nam Cách khai hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu phi mậu dịch 1.Người khai hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu phi mậu dịch khai và nộp hồ sơ hải quan. Cơ quan hải quan tiếp nhận, đăng ký và kiểm tra chi tiết hồ sơ. 2.Hình thức, mức độ kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch thực hiện theo nguyên tắc kiểm tra quy định tại Luật Hải quan và Nghị...
Đọc Thêm

Xem thêm

Điều kiện mở tờ khai nhập khẩu tại chỗ

By : 899 Views18/12/2019
Điều kiện mở tờ khai nhập khẩu tại chỗ

Lần trước Kiến thức xuất nhập khẩu có chia sẻ cho các bạn về hình thức Xuất khẩu tại chỗ là gì? Quy định về xuất nhập khẩu tại chỗ. Hình thức nhập khẩu tại chỗ cũng có những quy định riêng, căn cứ bắt buộc người thực hiện muốn thực hiện mở tờ khai nhập khẩu tại chỗ. >>>>> Xem thêm: Đăng ký tham gia kết nối với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan Dưới đây là một số điều kiện mở tờ khai nhập khẩu tại chỗ, cùng tham khảo cùng Kiến thức xuất nhập khẩu thông qua bài viết sau: bảng tài khoản theo thông tư 200 Điều kiện mở tờ khai nhập khẩu tại chỗ Hộ kinh doanh cá thể không có mã số thuế và chữ ký số điện tử không đủ điều kiện để mở tờ khai hải...
Đọc Thêm

Xem thêm

Đăng ký tham gia kết nối với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan

By : 900 Views14/09/2019
Đăng ký tham gia kết nối với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan

Hiện nay, các thủ tục hải quan áp dụng hình thức điện tử, do vậy, doanh nghiệp cần đăng ký tham gia kết nối với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan. học thanh toán quốc tế ở đâu Căn cứ Điều 6 theo thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 về việc quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại. Đăng ký tham gia kết nối với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đăng ký kết nối với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan (gọi là “người sử dụng”) truy cập Cổng thông tin điện tử hải quan tại địa chỉ: http://www.customs.gov.vn,  để thực hiện đăng ký thông tin. mẫu thang bảng lương 2019 >>>>>...
Đọc Thêm

Xem thêm

6 Bước khai báo trên tờ khai VNACCS

By : 986 Views06/09/2019
6 Bước khai báo trên tờ khai VNACCS

Dựa trên đặc điểm của tờ khai VNACCS là thực hiện khai báo theo các bước nghiệp vụ, các bước nghiệp vụ này đã được tính hợp sẵn trên nút nghiệp vụ theo thứ tự các bước thực hiện như sau: >>>>> Xem thêm: Chỉ tiêu thông tin tờ khai hàng hóa nhập khẩu trong thủ tục hải quan điện tử (1) Nút nghiệp vụ số 1 “1.Lấy thông tin tờ khai từ hải quan (IDB)”: tạo tờ khai VNACCS mới Khi tạo tờ khai Vinaccs mới bạn sẽ thấy chỉ có nút này sáng lên nên có thể hiểu rằng sẽ thực hiện nghiệp vụ này đầu tiên nhưng thực tế thì nghiệp vụ này chỉ dùng để gọi lại thông tin tờ khai đã khai trước đó lên hệ thống của Hải quan hoặc gọi một số tiêu chí của tờ khai thông qua các chứng từ đã...
Đọc Thêm

Xem thêm

Chỉ tiêu thông tin tờ khai hàng hóa nhập khẩu trong thủ tục hải quan điện tử

By : 1518 Views13/08/2019
Chỉ tiêu thông tin tờ khai hàng hóa nhập khẩu trong thủ tục hải quan điện tử

Với những chỉ tiêu thông tin này, bạn sẽ dễ dàng hơn khi thực hiện khai báo hải quan trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu. hoc khai bao hai quan Hiện nay, hình thức khai báo hàng hóa qua tờ khai điện tử gần như là đươc áp dụng 100% trên mọi nơi. Điều tạo điều kiện thuận lợi cho người khai và đại diện hải quan có thể dễ dàng thực thi đồng thời nắm bắt được nhu cầu trực tiếp của người khai hải quan. >>>>> Xem thêm: Nộp hồ sơ hải quan bằng cách nào? Đối với tờ khai hàng hóa nhập khẩu, bạn cần lưu ý đến những chỉ tiêu nhập liệu nào và thực hiện một cách chính xác. Các chỉ tiêu thông tin tờ khai hàng hóa nhập khẩu trong thủ tục hải quan điện tử Bài viết này Kiến thức xuất nhập...
Đọc Thêm

Xem thêm

Nộp hồ sơ hải quan bằng cách nào?

By : 680 Views04/07/2019
Nộp hồ sơ hải quan bằng cách nào?

Điều tưởng chừng như đơn giản là việc nộp hồ sơ hải quan bằng cách nào thì khá nhiều bạn còn lúng túng. Vậy cụ thể việc nộp hồ sơ hải quan như thế nào, và cần lưu ý những gì? Chúng ta có thể xem kĩ hơn những nội dung này ở bài viết dưới đây. >>>>> Xem thêm: Việt Nam – EU Kí Hiệp Định Thương Mại Tự Do Có Lợi Cho Hoạt Động Xuất Nhập Khẩu Hai Bên Những lưu ý khi nộp hồ sơ hải quan Việc nộp hồ sơ hải quan bạn cần lưu ý về việc hình thức nộp, chứng từ cần thiết, loại hình hồ sơ. 1.Người khai hải quan , người nộp thuế không phải nộp tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Áp dụng khi đề nghị cơ quan hải quan thực hiện các thủ tục miễn thuế , giảm thuế , hoàn thuế...
Đọc Thêm

Xem thêm

Thông tin về 6 nút nghiệp vụ trên tờ khai ECUS – VNACCS

By : 1949 Views26/06/2019
Thông tin về 6 nút nghiệp vụ trên tờ khai ECUS – VNACCS

Theo đặc điểm về các tờ khai trên VNACCS là phải thực hiện khai báo hai quan theo các bước nghiệp vụ dựa trên nút nghiệp vụ. Các bước nghiệp vụ này được tích hợp sẵn trên các nút nghiệp vụ theo thứ tự được thực hiện theo các bước như sau: >>>>>> Xem thêm: Quy định ứng với các thủ tục kiểm tra chuyên ngành 1. Nút nghiệp vụ “Lấy thông tin tờ khai từ Hải quan (IDB) Khi tạo tờ khai mới bạn sẽ thấy chỉ có nút nghiệp vụ này sáng lên nên có thể hiểu rằng sẽ thực hiện nghiệp vụ này đầu tiên nhưng thực tế thì nghiệp vụ này chỉ dùng để gọi lại thông tin tờ khai đã khai trước đó lên hệ thống của Hải quan hoặc gọi một số tiêu chí của tờ khai thông qua các chứng từ...
Đọc Thêm

Xem thêm