Nghiệp Vụ Hải Quan

Đăng ký tham gia kết nối với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan

By : 101 Views14/09/2019
Đăng ký tham gia kết nối với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan

Căn cứ Điều 6 theo thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 về việc quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại. Đăng ký tham gia kết nối với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đăng ký kết nối với Hệ thống (gọi là “người sử dụng”) truy cập Cổng thông tin điện tử hải quan tại địa chỉ: http://www.customs.gov.vn,  để thực hiện đăng ký thông tin. >>>>> Xem thêm: 6 Bước khai báo trên tờ khai VNACCS Chỉ tiêu thông tin cần đăng ký gồm: Chỉ tiêu đăng ký thông tin đối với tổ chức có mã số thuế; Chỉ tiêu đăng ký thông tin đối với cá nhân có mã số thuế; Chỉ tiêu đăng ký thông tin đối với người...
Đọc Thêm

Xem thêm

6 Bước khai báo trên tờ khai VNACCS

By : 117 Views06/09/2019
6 Bước khai báo trên tờ khai VNACCS

Dựa trên đặc điểm của tờ khai VNACCS là thực hiện khai báo theo các bước nghiệp vụ, các bước nghiệp vụ này đã được tính hợp sẵn trên nút nghiệp vụ theo thứ tự các bước thực hiện như sau: >>>>> Xem thêm: Chỉ tiêu thông tin tờ khai hàng hóa nhập khẩu trong thủ tục hải quan điện tử (1) Nút nghiệp vụ số 1 “1.Lấy thông tin tờ khau từ hải quan (IDB)”: Khi tạo tờ khai mới bạn sẽ thấy chỉ có nút này sáng lên nên có thể hiểu rằng sẽ thực hiện nghiệp vụ này đầu tiên nhưng thực tế thì nghiệp vụ này chỉ dùng để gọi lại thông tin tờ khai đã khai trước đó lên hệ thống của Hải quan hoặc gọi một số tiêu chí của tờ khai thông qua các chứng từ đã khai trước đó như là “Hóa...
Đọc Thêm

Xem thêm

Chỉ tiêu thông tin tờ khai hàng hóa nhập khẩu trong thủ tục hải quan điện tử

By : 127 Views13/08/2019
Chỉ tiêu thông tin tờ khai hàng hóa nhập khẩu trong thủ tục hải quan điện tử

Hiện nay, hình thức khai báo hàng hóa qua tờ khai điện tử gần như là đươc áp dụng 100% trên mọi nơi, tạo điều kiện thuận lợi cho người khai và đại diện hải quan có thể dễ dàng thực thi đồng thời nắm bắt được nhu cầu trực tiếp của người khai hải quan. >>>>> Xem thêm: Nộp hồ sơ hải quan bằng cách nào? Đối với tờ khai hàng hóa nhập khẩu, bạn cần lưu ý đến những chỉ tiêu nhập liệu nào và thực hiện một cách chính xác. Bài viết này Kiến thức xuất nhập khẩu sẽ giới thiệu chi tiết về các chi tiêu dưới đây căn cứ theo phụ lục I (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). STT Chỉ tiêu thông tin Mô tả, ghi chú Bảng mã Mẫu số 01 Tờ...
Đọc Thêm

Xem thêm

Nộp hồ sơ hải quan bằng cách nào?

By : 91 Views04/07/2019
Nộp hồ sơ hải quan bằng cách nào?

Điều tưởng chừng như đơn giản là việc nộp hồ sơ hải quan bằng cách nào thì khá nhiều bạn còn lúng túng. Vậy cụ thể việc nộp hồ sơ hải quan như thế nào, và cần lưu ý những gì? Chúng ta có thể xem kĩ hơn những nội dung này ở bài viết dưới đây. >>>>> Xem thêm: Việt Nam – EU Kí Hiệp Định Thương Mại Tự Do Có Lợi Cho Hoạt Động Xuất Nhập Khẩu Hai Bên 1.Người khai hải quan , người nộp thuế không phải nộp tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi đề nghị cơ quan hải quan thực hiện các thủ tục miễn thuế , giảm thuế , hoàn thuế , không thu thuế , xử lý tiền thuế , tiền chậm nộp , tiền phạt nộp thừa , gia hạn nộp thuế , nộp dần tiền thuế nợ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ...
Đọc Thêm

Xem thêm

Thông tin về 6 nút nghiệp vụ trên tờ khai ECUS – VNACCS

By : 399 Views26/06/2019
Thông tin về 6 nút nghiệp vụ trên tờ khai ECUS – VNACCS

Theo đặc điểm về các tờ khai trên VNACCS là phải thực hiện khai báo hai quan theo các bước nghiệp vụ . Các bước nghiệp vụ này được tích hợp sẵn trên các nút nghiệp vụ theo thứ tự được thực hiện theo các bước như sau: >>>>>> Xem thêm: Quy định ứng với các thủ tục kiểm tra chuyên ngành 1. Nút “Lấy thông tin tờ khai từ Hải quan (IDB) Khi tạo tờ khai mới bạn sẽ thấy chỉ có nút này sáng lên nên có thể hiểu rằng sẽ thực hiện nghiệp vụ này đầu tiên nhưng thực tế thì nghiệp vụ này chỉ dùng để gọi lại thông tin tờ khai đã khai trước đó lên hệ thống của Hải quan hoặc gọi một số tiêu chí của tờ khai thông qua các chứng từ đã khai trước đó như là “Hóa đơn”,...
Đọc Thêm

Xem thêm